Frigivelsesregler og krav

Stege Roklub (SR) er medlem af Dansk Kano- og Kajakforbund, DKF www.kano-kajak.dk og følger derfor DKFs sikkerhedsbestemmelser, som gælder for både medlemmer og gæster. Vi anbefaler at følge Søsportens Sikkerhedsråds anvisninger: ”Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak” www.soesport.dk

Stege Roklub er ligeledes medlem af Dansk Forening for Rosport (DFFR), www.roning.dk

Alle roere skal bære svømme-eller redningsvest (inriggerroere skal have den i båden). Ikke frigivne roere skal altid have følgeskab af en rovagt eller frigivet roer. Roerne er forpligtet til at være opmærksomme på vandtemperatur samt vind- og vejrforhold. Specielt i forårsmånederne er vandet koldt, og dermed er der øget risiko for vanskeligheder ved eventuel kæntring. Roning i vindstyrker over 6 m/s især i fralandsvind frarådes for ikke rutinerede roere.

Alle roere skal indskrive sig i ro-journalen såvel ved afgang, som hjemkomst.

Alle roere skal følge rovagten/brovagtens anvisninger.

Frigivelse til at ro alene (kajak og SUP)

Tilladelse til at ro alene i kajak eller SUP gives af en fra bestyrelsen, eller en af bestyrelsen valgt rovagt/instruktør.
For at kunne ro alene kræves, at du overfor en fra bestyrelsen, kan bevise din svømmefærdighed (600 meter) og ro færdigheder.

Der kan frigives til Noret, eller til Noret og del af sundet, eller hele vores daglige ro-farvand.
For at blive frigivet til at ro langtur skal du som minimum være IPP2 eller have tilsvarende ro-færdigheder.

Ved ro-færdigheder forstås:

  • at du kan manøvrere din kajak/SUP.
  • at du kan redde dig op i kajak/SUP på åbent vand, eller bjærge dig selv i land.
  • at du har kendskab til lovgivning og regler for færdsel på vandet.

Du skal medbringe telefon i vandtæt hylster.
Frigivelse af roere under 18 år kræver forældres eller værges accept.
Roere under 15 år kan ikke frigives.
Frigivelse indskrives af kajakinstruktøren i roklubbens medlemsprotokol.

Frigivelse – vinter

Roning i vinterhalvåret kræver særlig tilladelse fra roklubbens bestyrelse.
Læs reglement for vinterroning

Fælles roning

Rovagten vurderer hvor mange roere det er forsvarligt at tage med på vandet, i forhold til vejret, og de givende roereres færdigheder.
En frigivet roer, som ror på egen hånd, må maximalt medtage 2 ikke frigivne roere.
En frigivet roer under 18 år må ikke ro alene med en ikke frigivet ledsager.
Under fællesroning er instruktør eller frigivet roer ansvarlig for, at SRs regler efterleves.

Inrigger

For at kunne indgå i et inrigger rohold skal du have kendskab til bådens opbygning, åretagene, kommandoerne og almindelige søfartsregler. Desuden skal du have et godt kendskab til dagligt ro farvand, så du er bekendt med, hvor der er sandbanker og store sten.

Det vil du blive undervist under de første ture, hvor du også vil få lejlighed til at sidde på de forskellige pladser i båden. Det er altid den indskrevne styrmand, der har ansvaret for sikkerhed og turen.

For at ro inrigger skal du aflægge svømmeprøve på 300 meter. Du skal kunne tage redningsvest på i vandet og du skal kunne svømme mellem årer, som øves i løbet af sæsonen.
Læs mere om kortturs styrmandskursus

Sculler

Sculleren er et meget hurtigt fartøj, som samtidig kræver en del balance. Hvis du vil ro i sculler vil du få uddannelse i, hvordan man skal ro båden. Det vil ske i vores dobbeltsculler og single sculler. Når du behersker rotaget, kan holde balancen i båden og kan stige op igen efter du er faldet i vandet, kan du blive frigivet til at ro i sculler.

September 2021. Bestyrelsen

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close