Bliv medlem

Indmeldelse
Du bliver indmeldt i Stege Roklub ved at henvende dig til et bestyrelsesmedlem, eller ved at skrive til kasserer@stegeroklub.dk. Så får du en indmeldelsesblanket, som du skal udfylde. Her skriver du under på, at du kan opfylde svømmekravet på 350 meter. Du kan også printe indmeldelsesblanketten ud og udfylde den med blokbogstaver og tydelig email adresse og aflevere den i roklubben (sort mappe mrk. indmeldelsesblanketter).

Du kan først betragte dig som medlem når kontingent er betalt.
Indmeldelsesblanket til download og print. (Pdf)

Kontingentsatser (årlig)
Kontinentsatsen fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves en gang årligt og løber fra den 1. juni – 31. maj.
Den 31. maj er samtidig sidste indbetalings frist for betaling af kontingentet.

Seniorer DKK 1.000,-
Unge u/25 DKK 500,-
Passiv medlem DKK 250,-

Indbetaling af kontingent
Konto: Reg.nr. 6140. Kontonummer 402 65 12. Husk at angive navn.

Fordele
Som medlem får du adgang til at ro havkajak, turkajak, inrigger og sculler samt outrigger roning. Som medlem bliver du oplært i at bruge de forskellige bådtyper.
Klubben har desuden en kajakpoloafdeling. Kajakpolo foregår udendørs om sommeren og i svømmehallen om vinteren.

Om vinteren rykker vi indendørs.
Hver tirsdag aften træner vi kajakpolo i svømmehallen.
Hver fredag aften har roklubben sin egen tid i svømmehallen, så vi kan øve svømning.
Hver lørdag formiddag er der polo, kajakteknik, leg, svøm og SUP i svømmehallen. Og ligeledes lørdag dyrker vi motion i flexhallen.

Klubengagement, deltagelse
I Stege Roklub er vi alle frivillige og ingen modtager løn. Alt hvad der sker i klubben, sker fordi vi hjælpes ad. Derfor kan klubben fungere med det lave kontingent og stadigvæk med et godt tilbud af udstyr.

For at vi fremadrettet kan have en roklub, med lave kontingenter og udstyr i orden, kræver det at alle deltager i at drive klubben. Der er behov for at alle deltager i rengøring af klublokale, omklædningsrum og toilet. Det kræver at alle møder op til arbejdsdage, hvor både og bygninger vedligeholdes og broer lægges ud og tages ind.

For at vi kan blive ved med modtage nye roere, kræver det ro-vagter på fælles ro-dage. Det forventes at alle frigivede roere tager 2 ro- eller bro-vagter i løbet af sæsonen. Som frigivet roer på fælles ro-ture, forventes det at man tager ansvar for 1-2 ikke frigivede roere på turen og man bidrager til at turen bliver en god oplevelse for alle.

Vi glæder os til at se dig i klubben.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close