Daglig roning

Link. Stege Roklubs daglige rofarvand. (Åbnes i nyt vindue).

Stege Nor, er et (næsten) lukket farvand med udløb til Stege Bugt. Noret er den ene del af det daglige rofarvand. I farvandet er der en del lavbundede steder og store sten.

Stege Bugt er den anden del af Stege Roklubs daglige rofarvand. I farvandet er der en stor sejlrende, der går fra Stege havn og ud under Mønsbroen mod vest og syd om Lindholm til Pileborenden mod øst. I hele området er der også en del lavbundede steder.

I åbningstiden vil der være en rovagt med eventuelt hjælper tilstede i klubben. Rovagten er ansvarlig over for bestyrelsen med hensyn til ansvarlig håndtering af materiel, roning og almindelig orden i klubben. Rovagten er på sin vagt Stege Roklubs øverste myndighed.

Der er forskellige frigivelsesregler afhængigt af, om du ror i inrigger, kajak eller havkajak og afhængigt af, hvilket farvand du skal frigives til.

Hvis du ønsker at ro udenfor fast åbningstid kan du aftale med en person med relevant frigivelse og/eller kompetence.