Frigivelsesregler og krav

Inrigger
For at kunne indgå i et inrigger rohold skal du have kendskab til bådens opbygning, åretagene, kommandoerne og almindelige søfartsregler. Desuden skal du have et godt kendskab til dagligt rofarvand, så du er bekendt med, hvor der er sandbanker og store sten.

Det vil du blive undervist under de første ture, hvor du også vil få lejlighed til at sidde på de forskellige pladser i båden.

For at blive frigivet skal du også aflægge svømmeprøve på 300 meter. Du skal kunne tage redningsvest på i vandet og du skal kunne svømme mellem årer.

Når du har roet over 100 kilometer i inrigger og du skønnes at have forstået, hvordan inriggeren roes, så kan du blive frigivet til at ro i inrigger.

Læs mere om korttursstyrmandskursus under aktiviteter…

Sculler
Sculleren er et meget hurtigt fartøj, som samtidig kræver en del balance. Hvis du vil ro i sculler vil du få uddannelse i, hvordan man skal ro båden. Det vil ske i vores dobbeltsculler og single sculler. Når du behersker rotaget, kan holde balancen i båden og kan stige op igen efter du er faldet i vandet, kan du blive frigivet til at ro i sculler.

Havkajak og turkajak

Stege Roklubs sikkerheds-og frigivelsesregler for kajakroning.

Stege Roklubs sikkerheds-og frigivelsesregler for kajakroning

 

Generelt.

Stege Roklub (SR) er medlem af Dansk Kano- og Kajakforbund, DKF www.kano-kajak.dk og følger derfor DKFs sikkerhedsbestemmelser, som gælder for både medlemmer og gæster. Vi anbefaler, at følge Søsportens Sikkerhedsråds anvisninger: ”Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak” www.soesport.dk

Alle roere skal bære svømme-eller redningsvest. Ikke frigivne roere skal altid have følgeskab af en instruktør eller frigivet roer. Roerne er forpligtet til at være opmærksomme på vandtemperatur samt vind- og vejrforhold. Specielt i forårsmånederne er vandet koldt, og dermed er der øget risiko for vanskeligheder ved eventuel kæntring. Roning i vindstyrker over 6 m/s især i fralandsvind frarådes for ikke rutinerede roere.

Alle roere skal indskrive sig i ro journalen såvel ved afgang som hjemkomst

Frigivelse til at ro alene.

Tilladelse til at ro alene i kajak gives af en af SRs instruktører.

For at kunne ro alene kræves, at du overfor en af SRs instruktører kan bevise din svømmefærdighed (600 meter) og ro færdigheder.

Ved ro færdigheder forstås:

at du kan manøvrere kajakken.

at du kan redde dig op i kajakken på åbent vand eller bjærge dig selv i land.

at du har kendskab til lovgivning og regler for færdsel på vandet.

Du skal medbringe telefon i vandtæt hylster.

Frigivelse af roere under 18 år kræver forældres eller værges accept.

Roere under 12 år kan ikke frigives.

Roning i vinterhalvåret kræver særlig tilladelse fra SRs bestyrelse.

Frigivelse indskrives af kajakinstruktøren i SRs medlemsprotokol.

Fælles ronig.

En instruktør må ledsages af maximalt 5 ikke frigivne roere.

En frigivet roer må maximalt ledsages af 2 ikke frigivne roere.

En frigivet roer under 18 år må ikke ro alene med en ikke frigivet ledsager.

Under fællesroning er instruktør eller frigivet roer ansvarlig for, at SRs regler efterleves.

 

Juli 2016. Bestyrelsen

 

Kajakpolo
Kajakpolobåden er både meget levende og meget stabil. Derfor er det vigtigt, at du behersker grønlændervendingen. Det vil du få undervisning i, når du er begyndt. Læs mere under kajakpolo – en aktiv sport.