Medlemsskab

Indmeldelse
Du bliver indmeldt i Stege Roklub ved at henvende dig til et bestyrelsesmedlem. Så får du en indmeldelsesblanket, som du skal udfylde. Her  skriver du under på, at du kan opfylde svømmekravet på 350 meter. Du kan også printe indmeldelsesblanketten ud  og udfylde den med blokbogstaver og tydelig email adresse og aflevere den i roklubben (sort mappe mrk. indmeldelsesblanketter).

Du kan først betragte dig som medlem når kontingent er betalt.

Indmeldelsesblanket til download og print. (Pdf)

Kontingentsatser (årlig)
Kontinentsatsen fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves en gang årligt og løber fra den 1. juni – 31. maj.  Den 31. maj er samtidig sidste indbetalings frist for betaling af kontingentet.

Seniorer DKK 1.000,- (født før 31.12.1994.)

Unge u/25 DKK 500,- (født efter 31.12.1994 og før 31.12.2001).

Juniorer u/18 år DKK 300,- (født efter 31.12.2001)

Passiv medlem DKK 250,-

Familie kontingent DKK 2.000,-. Kontingentet gælder for en hel familie med fælles adresse.


Indbetaling af kontingent
Konto: Reg.nr. 6140. Kontonummer 402 65 12.  Husk at angive navn.


Fordele

Som medlem får du adgang til at ro havkajak, turkajak og inrigger og sculler  samt outrigger roning. Klubben har desuden er kajakpoloafdeling. Kajakpolo foregår udendørs om sommeren og i svømmehallen om vinteren.

Som medlem bliver du oplært i at bruge de forskellige bådtyper. Om vinteren rykker vi indendørs, hvor vi dyrker motion i flexhallen og svømmehallen.