Bestyrelsen

Bestyrelsen for Stege Roklub

Stege Roklubs bestyrelse har konstitueret sig med en formand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Bestyrelsen har selvstændigt fordelt de forskellige tillidsposter imellem sig, som angivet nedenfor.

Formand
Henrik B. Simonsen
Sdr. Landevej 23
4791 Borre
Mobil: 20988415
Mail: formand@stegeroklub.dk

Kasserer
Annie Pilegaard
Kirkeholmvej 5
4780 Stege
Mobil: 22357605
Mail: kasserer@stegeroklub.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Jan Nielsen
Langgade 66
4780 Stege
Tlf: 2467 1920
Mail: bestyrelse@stegeroklub.dk

Lonnie B. Hansen
Kastrupvej 17
4760 Vordingborg
Mobil: 2063 1572
Mail: bestyrelse@stegeroklub.dk

Nils Kofod Egestad
Tjørnevænget 3
4780 Stege
Mobil: 21652341

Suppleant til bestyrelsen

Hanne Dall Coermann

Kobbelvænget 12
4780 Stege
Mobil: 24825825

Udvalgsformænd

In/outrigger udvalg.
Henrik Borgmann
Mobil: 20444819
Mail: Inrigger@stegeroklub.dk

Kajak/Havkajak udvalg
Jan Nielsen
Mobil: 24671920
Mail: kajak@stegeroklub.dk

Kajakpolo udvalg 
András Ács
Mobil: 51615731
Mail: kajakpolo@stegeroklub.dk

Hus & Materialeudvalg
Ken Buch
Mobil: 40765491
Mail: hus@stegeroklub.dk

Vagtfordeling
Mandag – Inrigger (formiddag) – Kun efter aftale med Henrik B. S.

Kajak (aften) –  Jan og Klaus

Tirsdag –  Kajakpolo – Andràs

Onsdag – Inrigger – Lonnie B. og Henrik B.

Lørdag – Kajakpolo – Andràs